Regulamin

1. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z oferty serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://www.fotopolatowski.pl.

2. Właścicielem serwisu http://www.fotopolatowski.pl jest firma FOTO ABC Krzysztof Polatowski z siedzibą w Łęczycy, przy pl. T. Kościuszki 7, NIP 775-105-57-32 Regon 610190190. Firma FOTO ABC Krzysztof Polatowski wykonuje wszelkie czynności związane z wykonywaniem usług objętych regulaminem. Usługi fotograficzne realizowane są przez firmę zgodnie z aktualną ofertą dostępną na stronie internetowej http://www.fotopolatowski.pl. Usługi obejmują wykonanie zdjęć na papierze fotograficznym. Usługi serwisu http://www.fotopolatowski.pl polegają na przyjmowaniu od użytkowników za pośrednictwem serwisu internetowego graficznych plików zdjęciowych celem wykonania usług.

3. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

 

Warunki korzystania

4. Warunkiem korzystania z serwisu http://www.fotopolatowski.pl jest dokonanie rejestracji w systemie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podane w formularzu dane muszą być prawdziwe.

5. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez http://www.fotopolatowski.pl na warunkach określonych w dziale Ochrona prywatności niniejszego regulaminu.

6. W wyniku rejestracji w systemie użytkownik otrzymuje osobiste konto w serwisie identyfikowane przez unikalną nazwę (adres e-mail) i zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem za pomocą hasła określonego przez Użytkownika w czasie rejestracji.

7. http://www.fotopolatowski.pl zastrzega sobie równocześnie możliwość odrzucenia zlecenia, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że narusza ono prawa autorskie i im pokrewne, zawiera treści obelżywe, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste osób trzecich. Decyzja FOTO ABC Krzysztof Polatowski w tej mierze jest ostateczna i nie podlega dyskusji.

 

Postanowienia ogólne

8. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby firmy FOTO ABC Krzysztof Polatowski

9. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Realizacja zamówień

10. Za zlecone usługi płacimy:

GOTÓWKĄ - płatność za usługę następuje w chwili odbioru zdjęć osobiście przez klienta pod adresem firmy lub przy dostarczeniu zdjęć do domu klienta na terenie Łęczycy.

PRZEDPŁATA - płatność za usługę następuje poprzez wpłatę na konto bankowe firmy Foto ABC K. Polatowski w Łęczycy przed dokonaniem usługi. Płatności dokonujemy na konto: BNP Paribas  93 1600 1462 1829 3478 1000 0001

11. Zamówienia są realizowane tak szybko jak tylko to możliwe, (z reguły do 24 godzin).

Zmawiający ma 14 dni od daty otrzmania towaru na zwrot, bez podania przyczyny.

12. Zamówienia są dostarczane przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Użytkownika lub przygotowane są do odbioru osobistego w punkcie usługowym FOTO ABC Krzysztof Polatowski w Łęczycy, przy pl. T. Kościuszki 7. Odpowiedzialność za przekazanie błędnych danych adresowych uniemożliwiających prawidłowe dostarczenie przesyłki spoczywa na zamawiającym.

13. Koszty przesyłki pobierane zgodnie z cennikiem wysyłki pokrywa zamawiający.

14. Orientacyjny czas realizacji zamówień wynosi 1-3 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach oraz okresach dużego nasilenia zleceń termin ten może ulec zmianie.

15. Podane w serwisie ceny są cenami brutto .

16. Rozliczenie transakcji może się odbyć w następujących trybach:

* przelewem bankowym na konto

* przy odbiorze w punkcie FOTO ABC

17. Faktura wystawiana jest na życzenie Użytkownika do 7 dni. W celu jej uzyskania należy w uwagach do transakcji podać dane na jakie ma być wystawiona.

18. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia, a także w razie wystąpienia wątpliwości związanych z treścią zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji FOTO ABC zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika.

19. Zlecenia nieodebrane w ciągu 3-miesięcy ulegają zniszczeniu.

 

Reklamacje

20. Reklamacje można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania zamówionych produktów.

21. Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne powstałe przy wykonywaniu produktu lub różnice pomiędzy wypełnionym zamówieniem w formularzu, a zawartością przesyłki.

22. Ze względu na różnorodność wyświetlaczy i monitorów i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów FOTO ABC dołoży starań, aby odwzorowanie barw na zdjęciach było jak najbardziej naturalne, jednak nie może gwarantować pełnej zgodności z każdym typem wyświetlacza zatem zażalenia wynikające z różnorodności i odmienności gustu i upodobań Klienta nie będą uwzględniane.

23. Wady powstałe na skutek małej rozdzielczości przesłanego pliku nie podlegają reklamacji.

24. Kosztami powstałymi w wyniku nieuzasadnionych reklamacji obciążony zostanie Użytkownik.

25. Jeśli opakowanie przesyłki jest zniszczone lub uszkodzone, należy w miejscu odbioru sporządzić protokół szkody i odmówić przyjęcia towaru. Tylko w takim przypadku będą rozpatrywane reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu. Odbiór przesyłki oznacza brak zastrzeżeń dotyczących transportu.

 

Ochrona prywatności

26. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.

27. Każdy użytkownik posiadający konto na stronie fotopolatowski.pl ma możliwość wglądu i edycji swoich danych poprzez panel użytkownika, oraz ma prawo do zażądania usunięcia danych z baz danych.

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

Polecamy
Skrócony Cennik
FormatCena już od ...
10x15 (Połysk)0,90 PLN
10x15 (Matowy)0,90 PLN
15x20 (Połysk)3,50 PLN
15x20 (Matowy)3,50 PLN
21x30 (Połysk)6,50 PLN

Zobacz pełny cennik.

 
Itero
Itero
Itero
Itero
Itero